Skip to main content
راهکار سازمانی
نسل جدید زیرساخت‌ فناوری اطلاعات

نیاز‌های زیرساختی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ

نیازهای زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ بخش عمده‌ای از بودجه‌ی آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این شرکت‌ها با توجه به ابعاد و گستردگی گاه به زیرساختی به بزرگی یک دیتاسنتر نیاز دارند. هزینه‌های مختلف طراحی، خرید و تامین در کنار هزینه‌های مربوط به تعمیر، نگهداری و توسعه‌ی زیرساخت‌ها تنها محدود به منابع مالی نیست و تعداد زیادی از نیروهای متخصص را نیز به خود مشغول می‌کند. از سوی دیگر استهلاک تجهیزات مورد استفاده، باعث از بین رفتن آن‌ها و هدر رفت منابع مالی سازمان‌ها می‌شود. در پاسخ به دغدغه‌هایی مانند هدر رفت منابع مالی، سخت‌افزاری و انسانی، شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا توسعه و نگهداری از زیرساخت فناوری اطلاعات خود را متوقف کرده‌اند و به سرویس‌های ابری در قالب IaaS، PaaS و SaaS روی آورده‌اند. به این شکل تغییر چشم‌گیری در هزینه‌ها و مدیریت منابع سازمان ایجاد می‌شود. زیرساخت سازمانی ابری در ابعاد و معماری‌های مختلف به سازمان‌ها کمک می‌کند بدون دغدغه‌ی توسعه‌ و نگهداری زیرساخت، از آن استفاده کنند. راهکارهای ابری به زیرساخت سازمان چابکی و قدرت می‌بخشند و انعطاف بالای آن‌ها به پیش‌برد پروژه‌ها و اهداف گوناگون سازمان کمک می‌کند. با برطرف شدن این دغدغه‌ها، منابع انسانی متخصص این شرکت‌های بزرگ می‌توانند به وظایفی متفاوت خود بپردازند و برای توسعه‌ی سازمان‌شان تلاش کنند.